PLA JOVE LLINARS 2021-2024

Des de l’equip de joventut de Llinars i l’empresa Mirada Local, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, estem realitzant la diagnosi del nou Pla Local de Joventut de Llinars.

Per tal de conèixer i recollir les opinions i inquietuds sobre el present i futur del nostre poble, realitzarem diverses accions:
 

  • Enquestes als joves: enquestes destinades a tots els joves de Llinars entre 12 i 35 anys
     

  • Taules rodones: es convidarà a participar a diversos joves de col·lectius diferents per tal de que puguin expressar la seva opinió i inquietuds.

Amb tota aquesta informació, s'elaborarà el nou Pla Jove Llinars 2021-2024!